Kulina bana bb; 75300 Lukavac

+387 35 367 300
+387 35 367 301

logo_dzlukavac
Previous
Next

Hitna medicinska pomoć: 035 553 394
INFO PULT: 035 367 360

hitna

Hitna medicinska pomoć: 035 553 394
INFO PULT: 035 367 360

Prijavite se za vakcinaciju protiv COVID-19 virusa

SLUŽBE

Organizacija rada

 • Služba opšte medicine;
 • Služba porodične medicine sa porodičnim ambulantama;
 • Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske djece;
 • Služba za zdravstvenu zaštitu školske djece i omladine;
 • Služba za zdravstvenu zaštitu žena i trudnica;
 • Služba medicine rada (sa dispanzerima u Rudniku „Šikulje“, Sisecam soda Lukavac i GIKIL Lukavac);
 • Služba za pneumoftiziološku zdravstvenu zaštitu;
 • Služba hitne medicinske pomoći;
 • Služba za laboratorijsku dijagnostiku i biohemijsko-hematološki laboratorij;
 
 
 • Služba za mikrobiologiju;
 • Služba za RTG i CT dijagnostiku;
 • Služba za fizikalnu medicinu rada i rehabilitaciju;
 • Higijensko-epidemiološka služba;
 • Služba za zdravstvenu zaštitu usta i zuba;
 • Služba za kućno liječenje i polivalentne patronaže;
 • Služba za konsultativno-specijalističku zdravstvenu zaštitu;
 • Služba za finansijsko-računovodstvene poslove;
 • Služba za administrativno-stručne poslove.

–  oftalmološka ordinacija
–  ORL ordinacija
–  kardiološki centar
–  neurološka ordinacija
–  dispanzer za dijabetes
–  centar za mentalno zdravlje
–  UZ-dijagnostika
–  dermatovenerološka  ordinacija

Naziv
Javne nabavke 8. Juna 2022.
Javne nabavke 12. Aprila 2022.
Javne nabavke 3. Novembra 2021.
Javne nabavke 25. Marta 2022.
Javne nabavke 21. Oktobra 2021.

Hitna medicinska pomoć: 035 553 394
INFO PULT: 035 367 360

hitna

Hitna medicinska pomoć: 035 553 394
INFO PULT: 035 367 360

SLUŽBE

Organizacija rada

 • Služba opšte medicine;
 • Služba porodične medicine sa porodičnim ambulantama;
 • Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske djece;
 • Služba za zdravstvenu zaštitu školske djece i omladine;
 • Služba za zdravstvenu zaštitu žena i trudnica;
 • Služba medicine rada (sa dispanzerima u Rudniku „Šikulje“, Sisecam soda Lukavac i GIKIL Lukavac);
 • Služba za pneumoftiziološku zdravstvenu zaštitu;
 • Služba hitne medicinske pomoći;
 • Služba za laboratorijsku dijagnostiku i biohemijsko-hematološki laboratorij;
 
 
 • Služba za mikrobiologiju;
 • Služba za RTG i CT dijagnostiku;
 • Služba za fizikalnu medicinu rada i rehabilitaciju;
 • Higijensko-epidemiološka služba;
 • Služba za zdravstvenu zaštitu usta i zuba;
 • Služba za kućno liječenje i polivalentne patronaže;
 • Služba za konsultativno-specijalističku zdravstvenu zaštitu;
 • Služba za finansijsko-računovodstvene poslove;
 • Služba za administrativno-stručne poslove.

–  oftalmološka ordinacija
–  ORL ordinacija
–  kardiološki centar
–  neurološka ordinacija
–  dispanzer za dijabetes
–  centar za mentalno zdravlje
–  UZ-dijagnostika
–  dermatovenerološka  ordinacija

OBAVJEŠTENJE ZA PACIJENTE

Obavještavamo Vas da je u funkciju puštena Platforma za vakcinaciju koja će građanima omogućiti prijavu za masovnu vakcinaciju protiv COVID-19 virusa.

Prijaviti se možete klikom na dugme ispod.

Obavještenje možete preuzeti OVDJE