Title
Informacija o ponovnom pregovaračkom postupku bez objave obavještenja broj: 02-4695/20 od 28.08.2020.godine.
 1 file(s)  21 downloads
Dokumenti 28. Avgusta 2020. Download
Odluka o poništenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja broj: 02-4682/20 od 28.08.2020.godine
 1 file(s)  6 downloads
Dokumenti 28. Avgusta 2020. Download
Izmjena informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja
 1 file(s)  26 downloads
Dokumenti 12. Avgusta 2020. Download
Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja 02-4104/20
 1 file(s)  17 downloads
Dokumenti 10. Avgusta 2020. Download
Informaciju o pokretanju postupka nabavke bez obavještenja
 1 file(s)  21 downloads
Dokumenti 3. Avgusta 2020. Download
Javni oglas broj: 02-2728/20
 1 file(s)  200 downloads
Dokumenti 5. Juna 2020. Download
PRIJAVNI OBRAZAC
 1 file(s)  102 downloads
Dokumenti 19. Maja 2020. Download
JAVNI OGLAS
 1 file(s)  783 downloads
Dokumenti 19. Maja 2020. Download
Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JZU DOM ZDRAVLJA LUKAVAC
 1 file(s)  69 downloads
Dokumenti 10. Marta 2020. Download
INTERNI OGLAS
 1 file(s)  228 downloads
Dokumenti 29. Avgusta 2019. Download
JAVNI OGLAS
 1 file(s)  332 downloads
Dokumenti 22. Avgusta 2019. Download
ODLUKA o pokretanju postupka javne nabavke
 1 file(s)  50 downloads
Dokumenti 7. Juna 2019. Download
Konkurs po programu ZZO TK
 1 file(s)  173 downloads
Dokumenti 3. Juna 2019. Download
ITERNI OGLAS
 1 file(s)  234 downloads
Dokumenti 27. Aprila 2019. Download
JAVNI OGLAS
 1 file(s)  459 downloads
Dokumenti 22. Marta 2019. Download
Javni konkurs za direktora ustanove
 1 file(s)  95 downloads
Dokumenti 12. Marta 2019. Download
Telefonski imenik DZ Lukavac
 1 file(s)  117 downloads
Dokumenti 18. Februara 2019. Download
Strategija upravljanja kvalitetom
 1 file(s)  52 downloads
Dokumenti 18. Februara 2019. Download
Ponovni poziv na pregovarački popravka RTG aparata
 1 file(s)  52 downloads
Dokumenti 4. Jula 2018. Download
Pregovarački postupak – Pregled i popravaka RTG aparata
 1 file(s)  54 downloads
Dokumenti 4. Aprila 2018. Download
Poziv za dostavu ponude EKG Aparat u Službi HMP
 1 file(s)  57 downloads
Dokumenti 30. Marta 2018. Download
POZIV za dostavu ponuda za Papa test 2018
 1 file(s)  61 downloads
Dokumenti 2. Marta 2018. Download
PREGLED sastava timova porodične medicine
 1 file(s)  647 downloads
Dokumenti 8. Juna 2015. Download
Angažovanje kadrova u realizaciji Programa zdravstvene zaštite osiguranim licima
 1 file(s)  601 downloads
Dokumenti 5. Juna 2015. Download
Lista nosioca timova porodične medicine
 1 file(s)  568 downloads
Dokumenti 5. Juna 2015. Download