Šef službe za laboratorijsku dijagnostiku i biohemijsko-hematološki laboratorij