Pošaljite nam poruku

  Vaše ime (mandatorno)

  Vaš Email (mandatorno)

  Predmet

  Vaša Poruka

  Naša lokacija

  Kontakt informacije

  Address:
  JZU Dom zdravlja Lukavac
  Sjedište ustanove:
  Ulica Kulina Bana bb;
  75300 Lukavac

  Brojevi telefona:
  Centrala: 035/ 367-300
  Fax: 035/ 367-303
  Uprava: 035/ 367-301

  Email:
  info@dzlukavac.com

  ID broj: 4209472090004
  PDV broj: 209472090004

  NLB banka:1321200305080033;
  Sparkasse bank:1995050040007178;
  UniCredit bank: 3383002250006005;