Pošaljite nam poruku

Vaše ime (mandatorno)

Vaš Email (mandatorno)

Predmet

Vaša Poruka

Naša lokacija

Kontakt informacije

Address:
JZU Dom zdravlja Lukavac
Sjedište ustanove:
Ulica Kulina Bana bb;
75300 Lukavac

Brojevi telefona:
Centrala: 035/ 367-300
Fax: 035/ 367-303
Uprava: 035/ 367-301

Email:
info@dzlukavac.com

ID broj: 4209472090004
PDV broj: 209472090004

NLB banka:1321200305080033;
Sparkasse bank:1995050040007178;
UniCredit bank: 3383002250006005;