logo_dzlukavac

Kulina bana bb; 75300 Lukavac

+387 35 367 300
+387 35 367 301

logo_dzlukavac

O nama

Dr Kurtić Mirza, spec interne medicine
VD Direktor
prim dr Arapčić Sedija, spec interne medicine
Pomoćnik direktora za medicinska pitanja
Dr Osmić Dino, spec porodične medicine
Pomoćnik direktora za kvalitet zdravstvene zaštite
Ramić Nedžad, dipl pravnik
Pomoćnik direktora za organizacione poslove
Smajlović Fahrudin, dipl ecc
Pomoćnik direktora za finansijske poslove
Hodžić Amir
Glavni medicinar ustanove
Previous slide
Next slide

Djelatnost:

Opći podaci o Javnom preduzeću/ustanovi, obliku, osnivačkim aktima, pravno-stausnim pitanjima, vlasničkoj strukturi, unutrašnjoj organizaciji, glavnim i sporednim djelatnostima po osnovu kojih javno preduzeće/ustanova ostvaruje prihode a za koje je registrovano kod nadležnog suda, organima upravljanja i drugim informacijama specifičnim za javno preduzeće/ustanovu.

Javna Ustanova Dom zdravlja Lukavac provodi primarnu i specijalističko-konsultativnu djelatnost.

U skladu sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 (“Sl.glasnik BiH”, broj:47/10) djelatnost Doma zdravlja obuhvata sledeće razrede:

 1. 21 – Djelatnost opće medicinske prakse
 2. 22 – Djelatnost specijalističke medicinske prakse
 3. 23 – Djelatnost stomatološke prakse
 4. 90 – Ostale djelatnosti zdravstene zaštite

Osnivač:

Opštinsko vijeće Lukavac – Osnivački akt: Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Lukavac, broj: 01-02-1-1104/12 od 29.06.2012.god.

Vlasnička struktura:

Državna svojina

Organizaciona struktura:

Organizaciona struktura Doma zdravlja je slijedeća:

 • Služba za laboratorijsku dijagnostiku i biohemijsko-hematološki laboratorij, Šef službe dr. Nermina Zaimović Imamović, spec.porod.med
 • Služba hitne medicinske pomoći, Šef službe- Prim.dr Nermin Begić
 • Služba za pneumoftiziološku zdravstvenu zaštitu, Šef službe – Prim. dr. Memić Fuad,spec.pulmolog
 • Služba medicine rada (sa dispanzerima u Rudniku „Šikulje“, Sisecam soda Lukavac i GIKIL Lukavac), Šef službe – Nuhić Dr. Hajrija
 • Služba za zdravstvenu zaštitu žena i trudnica, Šef službe –dr. Nermina Džibrić
 • Služba za zdravstvenu zaštitu školske djece i omladine, Šef službe – dr.Amira Poljić
 • Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske djece, Šef službe – dr.Zdravka Bajrić,spec.pedijatar
 • Služba porodične medicine sa porodičnim ambulantama, dr Asim Đuzić-Šef službe
 • Služba opšte medicine, Prim dr. Suada Mujagić-Šef službe
 • Služba za mikrobiologiju, Šef službe- dr.Ismeta Suljagić
 • Služba za RTG i CT dijagnostiku, Šef službe- dr.Zikret Bašić
 • Služba za fizikalnu medicinu rada i rehabilitaciju, Šef službe-prim.dr Jerko Tunjić
 • Higijensko-epidemiološka služba, Šef službe-Prim.dr. Memić Elmedina,spec. epidemiolog
 • Služba za zdravstvenu zaštitu usta i zuba , Šef službe-dr. Nedim Kurtić spec.oral.hirurgije
 • Služba za kućno liječenje i polivalentne patronaže, Šef službe dr.Aziz Dautović
 • Služba za konsultativno-specijalističku zdravstvenu zaštitu, Šef službe-dr.Nermina Muminović

Konsultativno-specijalističke službe: oftalmološka ordinacija ORL ordinacija kardiološki centar neurološka ordinacija dispanzer za dijabetes centar za mentalno zdravlje UZ-dijagnostika dermatovenerološka  ordinacija

 • Služba za finansijsko-računovodstvene poslove, Šef službe-Fahrudin Smajlović,dipl.ecc-CR
 • Služba za administrativno-stručne poslove, Šef službe-Zijad Memić,dipl.pravnik

Sredstva za rad Dom zdravlja Lukavac ostvaruje:


 1. Ugovorom sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona,
 2. Ugovorom sa Zavodom zdravsvtenog osiguranja i reosiguranja F BiH,
 3. Ugovorom sa Ministarstvom zdravstva Tuzlanskog kantona,
 4. Ugovorom na osnovu proširenog i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja,
 5. Iz sredstava Osnivača koja se prvenstveno obezbjeđuju za unapređenje rada Doma zdravlja i kvaliteta zdravstvenih usluga čiji nivo Općinsko vijeće prati i koordinira kroz Zdravstveni savjet koji imenuje Općinsko vijeće,
 6. Iz sredstava budžeta federacije, Kantona i jedinice lokalne samouprave,
 7. Iz učešća korisnika zdravstvene zaštite u pokriću dijela ili ukupnih troškova zdravstvene zaštite,
 8. Slobodnom prodajom usluga na tržištu, te
 9. Iz drugih izvora na način i pod uslovima određenim zakonom i Statutom Doma zdravlja