logo_dzlukavac

Kulina bana bb; 75300 Lukavac

+387 35 367 300
+387 35 367 301

logo_dzlukavac

Ured direktora

VD Direktor: dr Kurtić Mirza, spec interne medicine

Pomoćnik direktora za organizacione poslove: Ramić Nedžad, dipl pravnik

Pomoćnik direktora za medicinska pitanja: prim dr Arapčić Sedija, spec interne medicine

Pomoćnik direktora za finansijske poslove: Smajlović Fahrudin, dipl ecc

 

Pomoćnik direktora za kvalitet zdravstvene zaštite: dr Osmić Dino, spec porodične medicine

Glavni medicinar ustanove: Hodžić Amir 

Radno vrijeme službe: 07.00 – 15.30h 
 
Kontakt:
Centrala: 035 367 300
Sekretarica: 035 367 301