Izmjene režima rada za praznik

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike izdalo je obavještenje da su neradni dani u Federaciji Bosne i Hercegovine Srijeda 1. maj, Četvrtak 2. maj 2024. godine. Ovim putem Vas obavještavamo da JZU Dom zdravlja Lukavac neće raditi u Srijedu 1. maja i Četvrtak 2. maja 2024. godine, a da počinjemo sa radom u Petak 3.…

Novo vozilo za hemodijalizne pacijente

07.12.2023. godine predstavnici JZU Dom zdravlja Lukavac preuzeli su novo vozilo za prevoz hemodijaliznih pacijenata. Sredstva za nabavku vozila obezbijeđena su od strane Tika Saraybosna. Ovog puta JZU Dom zdravlja Lukavac se zahvaljuje predstavnicima TIKA-e na jako važnoj donaciji za Dom zdravlja i za naše pacijente. JZU Dom zdravlja Lukavac konstantno radi na poboljšanju pružanja…