PLAN NABAVKI JZU DOM ZDRAVLJA LUKAVAC ZA 2015.GODINU

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama BiH (”Sl.glasnik BiH”, broj:39/14), a u skladu sa Finansijskim planom za 2015.godinu, Upravni odbor JZU Dom zdravlja Lukavac, na svojoj sjednici održanoj dana  19.05.2015.godine, donosi PLAN  NABAVKIJZU DOM ZDRAVLJA LUKAVAC ZA 2015.GODINU I Ovim Planom nabavki definiše se koje su to robe, usluge i radovi koji će…