logo_dzlukavac

Kulina bana bb; 75300 Lukavac

+387 35 367 300
+387 35 367 301

logo_dzlukavac

Misija i vizija

Misija

JZU  Dom zdravlja Lukavac je zdravstvena Ustanova koja nastoji  promovirati efektivne, pravedne, pristupačne,integrirane,troškovno efikasne zdravstvene programe i usluge kako bi zadovoljila potrebe stanovništva općine Lukavac, a i šire sa primarnom i specijalističko-konsultativnom zdravstvenom zaštitom.Usluge su bazirane na savremenim medicinskim  dostignućima i primjenjene u okviru vlastitih mogućnosti.

Vizija

Zajedničkim radom pružiti mogućnosti pojedincima, porodicama i zajednici da uz podršku sistema sveobuhvatne ,integrirane ,efektivne i kvalitativne zdravstvene zaštite postignu optimalno zdravlje i socijalno blagostanje