logo_dzlukavac

Kulina bana bb; 75300 Lukavac

+387 35 367 300
+387 35 367 301

logo_dzlukavac

Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Šef: TUNJIĆ DR JERKO,spec.fizikalne med.i rehabilitacije

Glavni medicinar: Ejubović Nusmir

Defektolog: Fatušić Amra

Radno vrijeme: 07.00 – 15.30
Kontakt: 035 367 356