logo_dzlukavac

Kulina bana bb; 75300 Lukavac

+387 35 367 300
+387 35 367 301

logo_dzlukavac

Strategija razvoja

Strategija razvoja zdravstvene zaštite na ovim prostorima dio je globalne strategije cije je okvire utemeljila SZO – njen Evropski odjel u svom projektu “zdravlje za sve u 21 vijeku “, a koji iskazuju potrebu cjelokupne europske regije i predlažu akcije koje su neophodne za unapredenje sadašnjeg stanja. Dobijen je strateški okvir za razvoj zdravstvene politike u zemljama europske regije.

Naše aktivnosti idu u pomenutom pravcu: težište razvoja dato je razvoju primarne zdravstvene zaštite i projektu porodicne medicine. Implementacija ovog projekta je u toku. Stekli su se uslovi za transformaciju tri sektorske ambulante u ambulante porodične/obiteljske medicine a koje ce opsluživati timovi u cijem sastavu su ljekari specijalisti porodicne medicine i sestre koje su dodatno obučene za tu svrhu.

Razvijen je i centar za mentalno zdravlje. Reforma mentalnog zdravlja ujedno je i prva faza reforme zdravstvene zaštite u našoj zemlji nakon završetka rata.Poseban znacaj dajemo svim aktivnostima koje vode realizaciji naših razvojnih ciljeva naglašenih u svim službama te preventivnoj djelatnosti iz sadržaja rada pojedinih službi, naravno da kurativni dio i kontinuirana edukacija ovim nisu zapostavljeni.
Povoljan je momenat i za jedan novi, vrlo značajan projekat: projekat automatske obrade podataka .Opravdanost projekta je racionalizacija troškova te efikasniji i kvalitetniji sistem pružanja zdravstvenih usluga. Naš cilj je razviti racunarski mrežni sistem povezivanja naših internih i eksternih jedinica, a kad se steknu uslovi i vertikalno povezivanje sa centrima sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite.
Izvjesne predradnje su i učinjene, postoji podrška ministarstva i općine, formiran je tim stručnjaka za izradu elaborata, traže se donatori zbog nedostatka sredstava, educiraju se svi uposleni za računarsku obradu podataka, posebna pažnja poklanja se izradi softvera za medicnsku praksu i taj posao povjeren je renomiranoj firmi za izradu softvera.